Černobílá kniha

O doprovodná slova ke knize jsem požádala její čtenářky...

Kniha o černých rocích a bílé naději.

Úsporný styl vyprávění silného příběhu, který dojímá, aniž by citově vydíral.

Všechno zlé, co člověka potká, nemusí být přetaveno v zatrpklou zlobu, ale může zrodit očistné dílo.

Dílo, které zasáhne nejen rodiče.

 

O světě plném trestů bez zločinů.

O světě bezvýchodném, ubíjejícím a chladném.

O světě plném snů, naděje a doufání.

O světě, kde k radosti stačí dotek kůry stromu a automatická pračka.

 

Síla stručnosti a síla mlčení. absence dojemných detailů hrajících na soucit čtenáře, jež by se tak nabízely k tématu. ačkoli syrovost, lhostejnost a násilí se zdají všezahlcující, neuhasitelná záře naděje a tvořivosti trvá. klobouk dolů, Mari.

 

Knížka je vázaná, formát 12x17, 44 stran